Uppleva Sydafrika

Allra längst ner i Afrika ligger Sydafrika. En av Afrikas bästa ekonomier finns i Sydafrika och är även ett mycket utvecklat land, men ändå ligger landet efter i den moderna samhället. Sydafrika är egentligen svart och vitt, vissa lever på gatan medan vissa kan bada i pengar. Detta land börjar bli ett stort och populärt turistland.

Fantastiskt land

Sydafrikas miljö och kultur är inget annat än fantastiska. Bortsett från att landet har ett tufft förflutet så tar landet sig mer och mer till bättre och ljusare tider. Det är inte många som vet att Sydafrika har 20 nationalparker, som exempelvis Taffelberget och Karoo National Park.

Mat som serveras

Maten som oftast serveras på restauranger runt om i Sydafrika är bland annat struts och även ibland viltkött som exempelvis kudu, impala eller krokodil. Det är en populär fisk som oftast brukar finnas på menyerna, en så kallad line fish. Det är egentligen inte en speciell fisk utan det är en fisk som är dagsfärsk och som har fångats via ett linjebete. Något som också brukar stå på menyerna är snoak, vilket många tror sig vara en snok men i själva verket är det en sorts fisk.

Historia

Man kan hitta väldigt mycket minnen av gamla bostäder som har påfört sig en skuld på fyra miljoner år. Byggare från Europa använde sig av svarta ursprungsfolk som blev tvångsarbetare runt om i stora jordbruk eller gjorde dem till slavarbetskraft. För att förtydliga, alltså använde man sig utav svarta ursprungsfolket till gratisarbetare. På 1700-talet fick England övertag i Sydafrika. England framställdes som den mest inflytelserika stormakten. Dem män som behandlade svarta ursprungsfolket som bäst var engelsmän jämfört med vad Tyskland, Frankrike och Holland gjorde, men även engelsmännen utnyttjade ursprungsfolket då folket sattes in som billigare arbetare i olika gruvor där rika mineralfyndigheter tillverkades på 1800-talet. I dessa gruvor hittade man även guld och diamanter. Eftersom engelsmännen tog över en stor makt i många olika områden runt om i Sydafrika så beslöt de att slå ihop sig för att sedan kunna slå samman dem närliggande kolonierna, då männen tyckte att det skulle bli enklare för dem att förvalta området. Det var från och med nu som Sydafrikas framtid började lysa.

Allmän fakta

Man talar hela 11 olika officiella språk i Sydafrika, och dessa språk är Zulu, afrikaans, nordsotho, xhosa, sydsotho, engelska, siswati, tswana, tsonga, ndebele och venda, detta är inte så många som heller vet om. När det är vintertid i Sverige så har Sydafrika sommar. Det är en lång resa med flyg men ändå så har Sydafrika och Sverige samma tidszon, vilket betyder att man inte behöver ändra på några rutiner angående tiden. Sydafrika har en förkortning på RSA som står för Republic of South Africa. Man kan även säga så här, slår man ihop Frankrike och Spanien till ett enda land så får man storleken på hur stor Sydafrika är. Det som är omkastade jämfört med Sverige är när det är vinter där, är det sommar i Sverige. Samma sak med trafiken, det gäller vänstertrafik där medan Sverige har högertrafik.

Allmän fakta