Afrikas fattigaste länder

Afrikas fattigaste länder

Afrika är världens näst största världsdel och är till storleken ungefär 6% av jordens totala yta. Dock dryga 22% av jordens markyta. Afrika är utspridd på massa länder. Från de sydligaste delarna i Sydafrika till de nordligaste i Tunisien. I väst hittar vi Kap Verde som är den västligaste punkten.

Eftersom Afrika är så stort leder det till att finns väldigt många människor som lever i Afrika. Både i rikare och fattigare länder, såsom stora och små länder. Afrika har också en lång historia bakom sig också. Allt från då kontinenten skapades för cirka 125 miljoner år sedan. Genom att kontinenten gled ifrån jättekontinenten Gondwanaland.

Också har Afrika gått igenom kolonisering och olika former av religion och krig genom åren. Det har varit väldigt mycket krig och är fortfarande det och en stor anledning till detta är att Afrika är världens fattigaste kontinent. I vissa länder runt om i Afrika dör folk av svält eller att inte ha druckit rent vatten. Vilket är problem som i princip knappt existerar i de flesta andra världsdelar. Fattigdomen leder också till att väldigt få utbildar sig i Afrika jämfört med andra kontinenter, vilket leder till en ond cirkel. Då människor inte är utbildade är det svårt att bygga vidare på länder. Utan fattigdomen fortsätter utan några stora framsteg. Sjukdom och tidig död är tyvärr också vanligare i denn världsdel. Men självklart är det olika beroende på vilket land i Afrika man befinner sig i. Land såsom Sydafrika är betydligt rikare och har det mycket bättre ställt.

Exempel på fattiga afrikanska länder

Genom att bestämma de fattigaste länder sorteras det genom PPP(köpkraftsparitet), vilket är en variation av BNP (bruttonationalprodukt) som även tar i åtanke både levnadskostnader samt inflation inom landet i fråga. Denna uträkning säger att Centralafrikanska republiken är det fattigaste landet i hela Afrika. Detta är ett land som lider väldigt mycket av en väldigt låg utbildningsgrad samt ett uruselt politiskt system. Gapen mellan de rika och fattiga i dessa länder är enorma. De allra flesta jobbar med jordbruk, vilket leder till hårda och många timmar. Med väldigt låga löner. Det finns dock en hel del diamant i landet. Men på grund utav diamantsmuggling har exporten av denna vara dragits ner mycket under de senaste åren. Infrastrukturen ligger långt efter den standard ett land bör ha.

Det näst fattigaste landet i Afrika är Republiken Kongo, som har kommit så här lågt ner på grund av många år av både korruption samt krig. Landet har alltså inte alltid legat så här långt ner på listan av fattiga länder i Afrika. Eftersom de har ett av de bästa, om inte de bästa naturtillgångarna i hela Afrika. Landet är väldigt stort med många människor. Landet har också höga skulder. Det tredje och sista på denna lista på fattiga land i Afrika är Burundi. Ett land som till ytan är mycket mindre än till exempel Republiken Kongo. Landet har det svårt på grund av brist av naturtillgångar, ingen kuststad och limiterade industrier. Landet har också haft inbördeskrig. Numera är det lågt på mat i landet och väldigt få är utbildade.