Afrikansk musik

Afrikansk musik kan vara mycket olika, beroende på vilket land den kommer ifrån. Afrikanska samhällen har varit åtskilda åt bakåt i tiden genom språk, kultur och både sociala samt politiska skillnader.

Det talas över 700 språk i Afrika så det är inte så konstigt att musiken därifrån också blir olika. Alla språk har sin speciella musik, men den liknar varann på uppbyggnaden och instrumenten många gånger. Det beror på att olika samhällen har fin kontakt med varandra. I Afrika är musiken mycket viktig för olika aktiviteter såsom att spela speciell musik inför en jakt, bröllop eller begravning samt inför speciella ceremonier och detta är ett sätt att uttrycka en grupps behov på.

Vissa instrument används endast vid speciella årstider och endast då. Det utförs även rytmiska rörelser och spelas musik till allt kroppsarbete för att underlätta jobbet och får det att bli mindre uttröttande samt att det går fortare att arbeta till musik. De flesta deltar i dessa musikaliska övningar under arbetet.Det finns särskilda musikgrupper för till exempel jaktsällskap som utförs före en jakt och även vid religiösa ceremonier utför en viss grupp sin musik. Man berättar också historier muntligt och då spelas och sjungs det fram i toner och gester. Detta kallas “Griotter”.

Rytmiken är mycket viktig

Rytmiken är otroligt viktig i all afrikansk musik och det spelas på skallror, xylofoner, stränginstrument, trummor och olika typer av rytminstrument för att få fram speciella melodier och tonhöjder. Ibland spelas det “meddelanden” till andra samhällen så att musiken hörs ända dit med ljudstarka instrument. Trummor är väldigt populärt och det finns många sorter beroende på vilken folkgrupp man tillhör. Trummorna delas upp i olika tonhöjd så att man kan spela med en särskild teknik. Detta görs gärna i Östafrika, bland annat i Kenya, Uganda och Tanzania. Det finns flera “knäppinstrument” som har olika metallbitar som spelar olika toner och de kallas sansa, mbira, kalimba med samlingsnamnet “tumpiano”. Xylofonerna lägger man över en grop i marken och får då en resonans som passar perfekt.Många flöjter används i musiken och är i olika material och har olika antal fingerhål beroende på vilka toner som skall spelas. Trumpeterna görs av djur-horn, trä, bamburör eller bark. De används både individuellt och i grupp och även till att sända signaler med. Ett instrument kallas “musikbåge” och spelas med hjälp av spelarens mun som även används som resonanslåda. Strängen kan kortas eller spännas för att få flera toner. Denna båge kom tillsammans med slavarna till Brasilien och kallas där berimbau.

Rytmiken är mycket viktig

Ett instrument som finns i flera olika varianter är “Fiddla”. I Etiopien kallas det för masinko, i Niger för songhai, i Senegal för riti, i Uganda för “endingidi” och i Ghana för dagomba. Det finns fler-strängade fiddlor i Östafrika och de spelas antingen med stråke eller med fingrarna.Flera typer av cittror finns och de kallas “tråg-cittra” i Östafrika, “båg-cittra” i Västafrika och “valiha” i Madagaskar. Det finns även olika harpor och i Västafrika förekommer en 21-strängad “harpluta” som brukas i Senegal, Guinea, Mali och Gambia. Det spelas på instrumentet Lyra som är en ram med strängarna på framsidan.