Afrikansk kultur

Afrikansk kultur

Den allra varmaste kontinenten har ungefär en miljard människor utspridda i 55 stycken olika länder. De många länderna i norr har främst influenser och associerar sig främst med arabvärlden medan de olika sydliga länderna har relativt många och olika kulturella områden.

Kontinenten Afrika är inte bara den varmaste utan har också den näst största landmassan på vår jord och de många olika folkgrupperna i de olika länderna har olika inslag av sin egen kultur. Några inslag av kulturen är gamla och har kopplingar till ceremonier för gudar, andar eller sina egna förfäder medan andra kulturella inslag kommer utifrån exempelvis ifrån de gamla kolonierna och är lite mer moderna. Många associerar Afrika med vibrerande färger, kryddor och trähantverk men det finns mycket mer än så. Nedan går vi igenom några av de allra viktigaste och största kulturerna i Afrika.

Konst och hantverk

Utryck i form av skulpturer gjorda av mässing, trä eller läder är mycket vanliga och förutom skulpturer är även olika religiösa huvudbonader, kläder, smycken och målningar en stor och viktig del i den afrikanska kulturen. Många benämner den afrikanska konsten med att den inte alltid ska vara så perfekt som möjligt utan mer om hur viktig själva tanken och själen bakom hantverket är. Det allra äldsta konstverket i Afrika är ett 75 000 år gammalt pärlsmycke som upphittades i Blombosgrottan belägen vid Sydafrikas sydkust strax ungefär 15 mil ifrån Kapstaden. I samma grotta har även världens äldsta målning hittats, den abstrakta målningen som målats med rödockra har målats på en bergart vid namnsilikat. Samma mönster har även hittats på andra ställen i grottan vilket också tyder på att mönstret hade en kulturell mening.

Olika masker har en betydande roll inom den afrikanska kulturen och maskerna som används vid olika religiösa och rituella ceremonier har fortfarande en stor och betydande roll inom kulturen. Maskerna med tillhörande dräkt används endast av män med ett enda land som undantag, Sierra Leone, och landet är därför det enda i Afrika där kvinnor tillåts dansa med masker. Maskerna används vid olika tillfällen exempelvis vid begravningar och vid rättegångar och ibland kasseras de efter användning för att aldrig användas igen medan andra återanvänds om och om igen.

Afrikansk dans

Afrikansk dans

Dansen är av stor betydelse i Afrika. Det som vi idag kallar för afrikansk dans har sitt ursprung söder om Sahara. De olika danserna i Afrika varierar och rörelserna likaså. Polyrytmik är ett begrepp som används för att beskriva den afrikanska dansen och man menar på att man använder hela kroppen. Olika kroppsdelar är det centrala i olika delar av de afrikanska länderna och medan överkroppen är i fokus i Ghana är höfterna det mer centrala i Nigeria. Man använder dansen på många olika sätt och även om man står som åskådare är man ofta delaktig i den samtidigt. En dans som kanske många förknippar med Afrika är en så kallad stampdans. Olika stampningar i marken i olika tempo och pinnar är väsentliga i denna dans som också endast utförs av unga män ifrån olika stammar.