Afrikas fattigaste länder

Afrikas fattigaste länder

Afrika är världens näst största världsdel och är till storleken ungefär 6% av jordens totala yta. Dock dryga 22% av jordens markyta. Afrika är utspridd på massa länder. Från de sydligaste delarna i Sydafrika till de nordligaste i Tunisien. I väst hittar vi Kap Verde som är den västligaste punkten.

Las Mer