Afrikas rikaste länder

En sjundedel av jordens befolkning bor i världsdelen Afrika som kan delas in i totalt 55 olika länder. Den ekonomiska fördelningen mellan dessa länder är väldigt stor, några är väldigt rik och andra är väldigt fattig. Länder rankas utifrån sin rikedom genom BNP, bruttonationalprodukt, vilket mäter landets ekonomiska aktivitet under en viss tidsperiod. Det innefattar en rad olika aspekter som konsumtion av tjänster och varor. […]

Las Mer